Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansları

                                                                                                KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
                                                                                    1. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı
                                                                                                       27-28 Mayıs 2021

                                                                                                          Bildiri Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak ev sahipliğinde, 1. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Çevreci Beşerî Bilimler, özellikle son 20 yılın küresel gündeminde olan iklim krizi karşısında gelişim gösteren, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki çevre ve ekoloji odaklı disiplinler arası çalışmaları ifade etmektedir. Bu çalışmalar, 21. yüzyılın küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık sorunu ve kirlilik gibi ekolojik çelişkilerini toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirirken, dünyayı iklim krizine taşıyan süreci, insanın insan dışı doğayla kurduğu ilişkiden yola çıkarak eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Çevreci Beşerî Bilimler, çevre adaleti ve etiği, çevre tarihi ve felsefesi, ekoeleştiri, toplumsal ekoloji, ekofeminizm, ekopsikoloji, ekomedya, sanat ve ekoloji gibi farklı disiplinlerin etkileşimi ve iş birliğine alan açarak çağımızın ekolojik çıkmazıyla ilgili çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır.

Toplumsal yaşamın her alanında çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uluslararası anlaşmalarla öncelik verildiği bir dönemde, akademik çalışmaların da bu yönde ilerlemesine, çevre ve ekoloji ile ilgili konuların Fen Bilimleriyle iş birliği içinde tüm disiplinlerde ele alınmasına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda Sosyal ve Beşeri Bilimlerin rolü, ekolojik yıkımı kültürel bir mesele olarak ortaya koymak, insan - doğa ayrımı üzerine inşa edilmiş toplumsal sistemlerin getirdiği etik ve pratik sorunları eleştirel bir yaklaşımla analiz etmek açısından oldukça önemlidir. Tarih, edebiyat, görsel sanatlar, felsefe, antropoloji, arkeoloji, psikoloji gibi çeşitli disiplinler aracılığıyla, insanın ekolojik denge içindeki yeri, sorumluluğu ve etkileriyle ilgili gerçekleştirilen çözümlemeler, geleceğe yönelik çözüm önerilerinin tasarımında insanmerkezci bakış açısını ekolojik bir bakış açısına doğru genişletmenin etkin bir adımını da oluşturmaktadır.

Bu ulusal konferansın ana amacı Türkiye’de yeni gelişmekte olan Çevreci Beşerî Bilimler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinlerarası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki ulusal birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir.

Konferans bildirileri için önerilen temel konular aşağıdaki gibi olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • İklim krizi çağında Çevreci Beşerî Bilimler
 • Antroposen Çalışmaları
 • Mavi Beşerî Bilimler
 • Türkiye’de Ekoeleştiri
 • Ekoloji ve Türk edebiyatı
 • Ekoloji ve Türkiye’de görsel sanatlar
 • Ekoloji ve Türk medyası
 • Çevre felsefesi
 • Ekoloji ve sanat
 • Ekopsikoloji
 • Çevre psikolojisi
 • Çevrebilimsel dilbilim
 • Ekoloji ve çeviribilim
 • Ekoloji ve sosyoloji
 • Ekoloji ve antropoloji
 • Ekoloji ve arkeoloji
 • Ekoloji ve tarih
 • Ekoloji ve ekonomi
 • Ekoloji ve siyaset bilimi
 • Çevre adaleti ve çevre etiği
 • Ekofeminizm
 • Eleştirel hayvan çalışmaları
 • Eleştirel bitki çalışmaları
 • Posthümanizm
 • Kadim bilgelik, alternatif topluluklar (ekoköyler, yavaş kentler gibi) ve sürdürülebilirlik

Konferansın dili Türkçe olacaktır. Bildiri içeriklerinin Türkiye bağlamında hazırlanmış olması beklenmektedir. Her oturumda, bildirilerin sunumlarına 15 dakika, soru-cevap kısmına ise 5 dakika ayrılacaktır. Bireysel bildiri başvurularının yanında, üç veya dört bildiri sunumunu içeren panel önerileri de kabul edilecektir. Konferansın öncelikli hedefi sosyal ve beşerî bilimler alanlarında disiplinlerarası araştırmalara alan açmaktır. En az 200 en fazla 300 kelime olacak bildiri özetlerinin ve en fazla 150 kelimelik biyografilerin konferans e-posta adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildirilerden hakem değerlendirme süreci sonrasında seçilecek olanlar, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından editörlü kitap olarak yayımlanacaktır.

İlgili Dokümanlar

Konferans bildiri özetlerine ulaşmak için tıklayınız.

Konferans katılımcı öz geçmişlerine ulaşmak için tıklayınız.

Panel özetine ulaşmak için tıklayınız.

Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU: Gelen talepler üzerine bildiri özeti gönderim tarihi uzatılmıştır. Yeni bildiri özeti gönderim tarihi: Bildiri özetlerinin en geç 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar ucbbkonferans@gmail.com adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilerek Düzenleme Komitesi’ne ulaştırılması gerekmektedir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız