İklim Krizi Farkındalığı Veritabanı Projesi

İklim krizini farklı kesimler için daha anlaşılır kılacak ve bu konuda farkındalığı artıracak, ilgi çekici, basit bir dile ve anlatıma sahip, güvenilir bilgiler içeren yazılı ve görsel kaynaklar oldukça fazla olmasına rağmen bunların Türkçe dilinde ulaşılabilirliği sınırlıdır. İklim Krizi Farkındalığı Veritabanı Projesi; iklim krizinin sebeplerini, sonuçlarını, gelecek öngörülerini, çözüm önerilerini ve çözüme yönelik mevcut uygulamaları anlaşılır bir dilde aktaran yazılı ve görsel kaynakları bir araya getirecek olan bir veritabanı yaratmaya yönelik pilot projedir. Yaklaşık bir yıl süren projenin ilk aşamasında, belirlenen konularda bilimsel kaynaklar taranarak seçilen infografikler Türkçeleştirilmiştir. 

Herkesin erişimine açık olan bu web sitesinde, İklim Krizinin Nedenleri, İklim Krizinin Tehlikeleri, Müdahale Alanları, Uygulamalar, Temel Değerler ve Kaldıraçlar, Gelecek Öngörüleri konu başlıkları altında toplanan infografikler, başta Türkiye’deki orta ve yükseköğretim kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri olmak üzere herkesin faydalanabileceği bilgiler sunmaktadır.

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, UNESCO, NASA, Dünya Kaynakları Enstitüsü, National Geographic, WWF International gibi çeşitli kaynakların araştırmalarını ortaya koyan infografiklerin kullanım izinleri alınmış, Türkçe metin çevirileri ve tasarımları Kapadokya Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu proje, ekolojik kriz ve çevre konusunu disiplinlerarası bir yaklaşımla irdeleyen Çevreci Beşeri Bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek araştırma merkezi olan Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılmıştır. İklim krizini farklı boyutlarıyla ele alan, herkesin anlayabileceği dilde hazırlanmış uluslararası verileri bir araya getiren İklim Krizi Farkındalığı Veritabanı’nın iklim kriziyle mücadelenin eğitim, kamu ve özel sektör içinde öncelikli bir konu olduğu bu dönemde, ilgili bilgilerin hızlı ve kolay dolaşımı, aynı zamanda da bu konularda farkındalığın gelişmesi açısından önemli bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Proje websitesine ulaşmak için tıklayınız. 

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız